//
In the press

ESP in the press

In Viet Nam

Góp phần vào thành công trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục (Thế Giới Mới)

Khai mac chương trình đào tạo từ xa về lập kế hoạch giáo dục châu Á (Tuổi Trẻ)

UNESCO giúp đào tạo lập kế hoạch giáo dục (Nhân Dân)

Đào tạo từ xa về lập kế hoạch giáo dục châu Á (Báo Mói)

Đào tạo từ xa về lập kế hoạch ngành giáo dục (Giáo dục)

UNESCO giúp Việt Nam lập kế hoạch giáo dục (Thời Đại)

Education planning course begins (TuoiTreNews.vn)

Education planning course begins (Việt Nam News)

In Indonesia

Perencana Kebijakan Pendidikan Tidak Paham Substansi (Kompas)

JP Morgan Sponsori Perencanaan Sektor Pendidikan (Pelita Online)

Tiga Negara Adakan Pelatihan Jarak Jauh Soal Pendidikan (Pos Kota)

In India

New UNESCO training to meet future challenges in education sector planning (India Education Diary)

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 26 other followers

Advertisements
%d bloggers like this: